Ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź                                                                             tel.: +48 517-159-057

 KRS  0000414931  REGON 146052618  NIP 7010337621                                               Raiffeisen Bank  Polska S.A. Łódź

                     Kapitał zakładowy 20 000 zł.                                                            nr konta:  PL45 1750 0012 0000 0000 2029 8871

www.knspolska.pl   kontakt@knspolska.pl